Motel Sielanka
Wanda i Andrzej Furmańczyk

Zbożenna 196
26-400 Przysucha

tel.: 48 675 31 50
tel. kom.: 693 334 485

www.motelsielanka.pl